ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Huvudsida
 Registrera
 
Kalender
 
Regler
 
Integritetspolicy
 
FAQs
 
 Rättsligt meddelande
 Kontakt


Regler


För att delta i experiment vid SLU:s försökslaboratorie (EconLab), måste du registrera i vår databas med hjälp av labbets online rekryteringssystem. En del av denna registreringsprocess innebär att godkänna de följande grunduppföranderegler:


  • Du kan bara registrera dig en gång i ORSEE databasen. Registrering av flera konton underminerar vår vetenskapliga forskning. Alla deltagare som hittas med mer än en profil kommer att uteslutas från alla framtida studier.

  • Ett visst antal registrerade personer kommer att få en e-postinbjudan till varje experiment. Det exakta antalet bestäms av forskaren som genomför detta experiment. Endast de inbjudna personer får delta i detta experiment.

  • Om du får en inbjudan via e-post, måste du tacka ja för att kunna delta. Platserna i ett experiment är begränsade, så det är viktigt att reagera tidigt för att försäkra dig att en plats ska fortfarande finnas tillgänglig. Viktigt: Efter att du tackade ja, kommer du inte kunna senare dra tillbaka denna respons från rekryteringssystemet, så kontrollera att du faktiskt kan komma innan du svarar.

  • Vanligtvis är några extra personer inbjudna, för att se till att ett minsta deltagandeantal uppnås. Reservpersonerna erhåller ersättning för närvarandet för experimentet i angiven tid. Den exakta summan av denna betalning bestäms av forskaren som genomför experimentet, och kommer att beskrivas i inbjudan.

  • Deltagarna kommer vanligtvis att kompenseras baserat på de beslut som de gör under experimentet. Den exakta summan av denna betalning bestäms av forskaren som genomför just det experimentet, och det kommer att uppges i inbjudan.

  • Viktigt: Den som tackade ja på en inbjudan men inte dykt upp vid den schemalagda starttiden kommer inte att få någon ersättning för detta experiment. Dessutom kommer han eller hon att få en "no-show anmärkning." Efter att en person får 2 no-show anmärkningar, kommer han eller hon tas bort permanent från databasen, och kommer inte kunna delta i ytterligare experiment.

  • Under ett experiment, måste deltagarna följa forskarnas direktiv. Forskarna kommer att identifiera sig innan experimentets början.Vid frågor vänligen kontakta econlab@slu.se.